top of page

Васко Попа - 100. годишњица рођења (2)

Updated: Dec 19, 2022

Разговори о песничком делу Васка Попе веома дуго су почињали наглашавањем чињенице да је он модерни песник, чиме се, у исти мах, подразумевала чињеница да Попом (и неким другим песницима) у историји наше послератне књижевности почиње нешто што се из ових или оних разлога може сматрати модерним књижевним покретом.


Ослобођене догматског и нормативног духа, као резултат изванредно значајних промена у нашем друштвеном и политичком животу, уметност у целини и књижевност посебно доживеле су тада неслућен процват оријентација и бујање облика, метода и значења. Треба, међутим, имати на уму да питање модерности и авангардизма у европској, па и светској, књижевности налаже истицање дистинктивних особености, да се тај феномен у разним књижевностима хронолошки различито ситуира, тумачи на различите начине и одређује различитим особеностима, па би и податак о Попиној модерности имао извесну релативну вредност.


Посматрамо ли појаве са наше тадашње ситуације, и уопште, са становишта историје наше поезије, готово сваки елеменат његовог виђења света и стваралачког поступка представља недељиву компоненту једног новог времена и једног новог духа. Неопходно је нагласити да Васко Попа, као и сваки истински велики песник, на неки начин репрезентује своје време. Међутим, најважније је утврдити у чему је величина и новина Попиног песништва (а прво готово увек подразумева и друго), утврдити како Попа ствара и зашто је то што он ствара у креативном смислу те речи толико значајно и толико добро.

Без обзира назива ли се оно о чему се у њима пише етапама, струјама или таласима, нараштајима или генерацијама, и без обзира на то да ли се спомињу различите или исте "споредне" струје или "резервне" генерације, постојеће књижевно-историјске периодизације почивају на четири главне етапе послератне српске поезије. У првој, последњих година пете деценије, упоредо делују егзалтирани песници борбе и обнове и песници елегичног лирског субјективизма, јесењинске тугованке и меланхоличног солипсизма. (...)


Чланак је део пројекта суфинансираног од стране Фонда за изгбегла и расељена лица и сарадњу са Србима у региону. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају нужно ставове Фонда, који је доделио средства.

bottom of page