top of page

Влада види Мађарску без ГМО производа

Мађарска развија пољопривреду без генетски модификованих производа и инсистира на томе да непознате технологије, које могу да угрозе мађарско друштво, не треба примењивати без тестирања, рекао је министар пољопривреде Иштван Нађ у обраћању Одбору за одрживи развој Мађарског парламента.Нађ је подсетио да је Европска комисија у јулу објавила нацрт закона о новим техникама манипулације генима и одговарајућу процену утицаја. Објаснио је да климатске промене доводе до појаве нових патогена и штеточина, против којих нема ефикасних активних супстанци. Један став сугерише да за њихово сузбијање треба користити хемијске супстанце и методе, док друга страна сматра да треба користити биолошка средства и генетски инжењеринг. Иштван Нађ је скренуо пажњу на трећу опцију. Он је рекао да "бисмо повратком у мађарску банку гена могли пронаћи сорте које би могле да буду погодне за такве изазове".


"Израду треће Националне стратегије биодиверзитета министар је назвао великим достигнућем године. Стратегија има за циљ да одговори на изазове очувања биодиверзитета, узимајући у обзир националне специфичности, у складу са међународним и обавезама ЕУ. Биодиверзитет у великој мери доприноси побољшању квалитета живота, очувању здравља и заштити националног природног наслеђа, а такође је од суштинског значаја за привредне активности засноване на природним ресурсима“, нагласио је он.


Говорећи о улагањима у очување природе, министар пољопривреде је рекао да је од 2010. године реализовано 465 пројеката у вредности више од 90 милијарди форинти (238,5 милиона евра), којима је побољшано стање станишта на више од 300.000 хектара и обезбеђен развој инфраструктуре за управљање очувањем природе. .


Иштван Нађ је истакао да је предлог за јачање заштите пољопривредног земљишта већ поднет парламенту. Предлог каже да ће цена земљишта које се узима за индустријску употребу бити три пута већа него до сада.


Министар је истакао да је појачана улога шума и националних паркова. „Током пандемије људи су схватили важност њихове заштите, а историјска суша је учинила да сви буду свесни потребе да се реагује на промене у природи и клими, углавном изазване људским активностима“, приметио је он.


Такође је подсетио чланове одбора да је Влада одлучила да покрене највећи програм пошумљавања у земљи. Истовремено, он је нагласио да је свака интервенција или програм очувања природе успешан само ако може да пронађе учеснике и партнере.

bottom of page