top of page

Влада и даље против ГМО производа

Мађарска влада не планира да мења своју стратегију према којој је из области пољопривредне одстрањен сваки вид ГМО производње, саопштило је Министарство пољопривреде, напомињући да је Европска унија започела преговоре о регулисању нових генетских технологија (НГТ).Према нацрту који је Европска комисија објавила прошле недеље, производи створени коришћењем НГТ-а спадали би у две категорије, од којих прва више неће бити регулисана важећим прописима о ГМО, саопштило је министарство, додајући да у недостатку било какве претходне процене ризика - обележавање или праћење, организми могу ући у животну средину.


Што се тиче друге категорије, процедуре лиценцирања би биле знатно олакшане, „са далеко мање података и анализа утицаја од оних које се примењују на постојећи ГМО“. Штавише, у случају неких организама, „праћење би изостало и штетни ефекти никада не би били процењени“.


Према предлогу, државе чланице не би имале право да одлучују да ли желе да дозволе узгој таквих производа на својој територији, саопштило је министарство. „Ово је посебно осетљиво питање за Мађарску, јер је директива ЕУ о ГМО измењена 2015. године, како би се омогућило државама чланицама да одлуче да ли желе да узгајају ГМО или не.“„Садашњи предлог би лишио чланице те праксе“, наводи се у саопштењу.


У саопштењу се наводи да влада подржава истраживање нових генских технологија као што је генетско уређивање у истраживачким институтима или универзитетима, јер би те активности допринеле развоју и већој конкурентности. Коришћење оваквих технологија у затвореним системима елиминише ризике по животну средину и здравље, каже се, док би такве пољопривредне технологије повлачиле ризике који се „морају проценити пре него што се такав производ пласира на тржиште“.


„Када дође до штетног дејства касно је деловати, јер се ти организми не могу повући из животне средине“, саопштило је министарство и додало да је „неопходно регулисање активности у вези са таквим организмима“. Мађарска заговара опрезност и неће подржати ниједну иницијативу путем које би се такви производи могли дистрибуирати без претходне процене ризика по здравље и животну средину у ЕУ, наводи се у саопштењу.


Обезбеђивање снабдевања храном и сигурност хране, као и заштита традиционалне и еколошке пољопривреде, високи су приоритети, наводи се у саопштењу и додаје да би коначном уредбом требало да буде предвиђено да се НГТ производи адекватно обележавају, надгледају и могу искључити из еколошке пољопривреде. Обавезно обележавање производа би такође обезбедило право потрошача на слободан избор, саопштило је министарство.

bottom of page