top of page

Влада повећава улагања у енергетику

Мађарска, према виђењу владе, мора да уђе у инвестиционо интензивнију еру у енергетском сектору, а у плану је петоструко повећање улагања у ту област, у наредних седам година, у поређењу са претходним седмогодишњим периодом.Министар енергетике Чаба Лантош је у интервјуу за портал Индекс рекао да улагања морају бити фокусирана у три области: обновљиву енергију, развој мреже и инфраструктуру која побољшава флексибилност. Сигурност снабдевања, приступачност и одрживост су најважнији аспекти тренутног енергетског сектора, рекао је он.


„Енергетски суверенитет је једна од наших највећих дилема, јер је наша земља једна од најзависнијих у Европи. Морамо ићи ка енергетском суверенитету, чак и ако то није најекономичније решење у датом периоду“, додао је он.


Потрошња електричне енергије у Мађарској тренутно износи 45 терават сати, од чега се око 70 одсто производи у земљи, тако да постоји јака зависност од увоза, рекао је он.


"Према садашњим прорачунима, 68 терават сати мора бити достигнуто до 2030. године, да би се задовољила укупна потражња, што само по себи представља повећање од 55 одсто. Потрошња гаса је прошле године опала за 17 одсто, што је значајан успех. У оквиру тога, у децембру, у грејној сезони, забележен је пад од 25 одсто, што је показало да се домаћинства и предузећа прилагођавају ситуацији", додао је он.

Comments


bottom of page