top of page

ГРЕКО види напредак Мађарске

Организација ГРЕКО објавила је данас нови извештај у коме се оцењује да постоји напредак Мађарске у спровођењу препорука које су тој земљи дате 2015. године, у вези са спречавањем могућности корупције чланова парламента, судија и тужилаца.ГРЕКО закључује да је Мађарска на задовољавајући начин применила шест од 18 препорука. Од 12 преосталих препорука, три су делимично спроведене, а девет препорука – које се тичу интегритета посланика и независности правосуђа – и даље нису спроведене. Ово је четврти извештај којим се оцењује усклађеност Мађарске у овој тематској рунди евалуације.


Истиче се да укупан низак ниво усклађености са препорукама остаје „глобално незадовољавајући“. Организација је затражила је од шефа мађарске делегације да достави извештај о напретку у спровођењу преосталих препорука најкасније до 31. децембра 2022.


Група држава против корупције (ГРЕКО) је тело Савета Европе које има за циљ да унапреди капацитет својих чланова да се боре против корупције тако, тако што ће пратити њихову усклађеност са антикорупцијским стандардима. Помаже државама да идентификују недостатке у националним антикорупцијским политикама, подстичући неопходне законодавне, институционалне и практичне реформе.

Commentaires


bottom of page