top of page

ГРЕКО: Препоруке Мађарској за јачу борбу против корупције

Група држава која се залаже за борбу против корупције (ГРЕKО) у оквиру Савета Европе, у данас објављеном извештају позива на одлучне мере за спречавање корупције у Мађарској, када је реч о лицима на највишим извршним функцијама.У извештају се конкретно помињу премијер, министри, комесари, политички државни секретари, политички саветници, агенти премијера, као и припадници Мађарске националне полиције и Националне службе заштите (НПС). ГРЕКО примећује да је заједничка и општа карактеристика јавне управе и агенција за спровођење закона у Мађарској да је већина мера за спречавање корупције усмерена на службенике нижег и средњег нивоа.


"Оквир интегритета који се примењује на лица са највишим извршним функцијама је веома слаб, а услови за именовање виших руководилаца у полицији и НПС носе ризике политизације", истиче ГРЕКО и напомиње да особе на највишим извршним функцијама не подлежу кодексу понашања, подизању свести и поверљивом саветовању о интегритету, правилима о лобирању или прихватању поклона и позивница, нити правилима о ограничењима након преласка нови на посао.


"Стратегије и акциони планови за борбу против корупције не покривају ова лица. Њихове изјаве о имовини се не подносе у електронском формату, што у великој мери ограничава њихову експлоатацију. Јавне су само изјаве високих политичких лидера, а верификација изјава је очигледно недовољна". ГРЕКО позива да се све ове празнине решавају као приоритет. Такође примећује недостатак транспарентности око састава министарских кабинета и улоге и награђивања њихових чланова, дневног реда и састанака министара и политичких саветника, запошљавања агената премијера, лица са системом плата на највишим извршним функцијама, генерално, све веће потешкоће у приступу јавним информацијама и остваривању учешћа јавности у законодавном процесу.


Недавни уставни амандмани који се односе на проширење законодавних овлашћења у ванредним ситуацијама такође захтевају опрез, јер пребацују моћ законодавца на извршну власт. Што се тиче органа за спровођење закона, ГРЕКО препоручује неколико мера за повећање транспарентности и избегавање недозвољеног утицаја, укључујући избор и именовања комесара националне полиције и генералног директора НПС-а, као и руководилаца у овим институцијама.


Да би се ојачао интегритет, Етички кодекс за спровођење закона треба даље разрадити и допунити механизмом поверљивог саветовања; мора се успоставити јасан захтев за полицијско особље да пријави недолично понашање у вези са интегритетом; потребан је дисциплински режим полиције и НПС-а; заштита узбуњивача у оквиру ових институција мора бити ојачана.


На крају, ГРЕКО препоручује да се предузму мере за повећање заступљености жена на свим нивоима полиције и НПС-а. Спровођење препорука упућених Мађарској ГРЕКО ће оценити 2024. године, кроз своју редовну процедуру.

Comments


bottom of page