top of page

Два века од рођења Јакова Игњатовића (4)

Updated: Dec 19, 2022

Приказујући најмаркантније карактерне црте људи једног времена, Игњатовић изражава суштинске особине свога времена и живота уопште. На тај начин, његови јунаци постају „архетипски” обрасци људског понашања и несумњиво захвалан објекат за уметничко посматрање и приказивање.


Бити „особењак” значи бити нешто особито, другачији, па ваљда и бољи од других људи, човек који се тешко уклапа у овај свет и кога тај свет издваја од себе, сматрајући га, ваљда, горим од себе.


Највећи „зондерлинг” је био сам Игњатовић, аутор свих тих ликова, који је и као човек и као писац имао необичну судбину и који је био бољи, а сматран је горим, од многих својих савременика. У „зондерлингу” се, у ствари, пресецају најмаркантније црте људи једног времена, те он, тако, изражава суштинске особине свога времена и живота уопште. На тај начин, ови људи постају „архетипски” обрасци људског понашања и несумњиво захвалан објекат за уметничко посматрање и приказивање. Игњатовић је то знао из литературе и из живота.


Приказујући типске обрасце људског понашања, он нам је дао слику људи свога времена и ознаку вечитих типова људског понашања и људских судбина. „Вечити” младожења добија тако димензије не само појединачног лика из прве половине XIX века, него и вечитог феминизираног типа, који носи несрећу свога несналажења у животу у својој природи.


У другој половини романа све чешће одзвања као ехо приповедачева констатација: „Бадава, Шамика је само галантом”, што у „Милану Наранџићу” означава гиздавца, каваљера, освајача женских срца и продорног светског човека, а у „Вечитом младожењи” Шамика се полако претвара у занесеног трубадура, „који блуди тамо-амо, тражи даме, пева, свира о љубави, и задовољи се једним букетом и крином косе”, да би на крају постао трагикомична фигура, која већ служи на подсмех и увесељавање његовим некадашњим љубавницама. (...)

Чланак је део пројекта суфинансираног од стране Фонда за изгбегла и расељена лица и сарадњу са Србима у региону. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају нужно ставове Фонда, који је доделио средства.

bottom of page