top of page

Демографи: Најгора година у деценији

Србија је на прагу демографске старости, а наталитет је најмањи у последњих 10 година, наводи се у најновијем Статистичком-здравственом годишњаку Србије за 2020. годину, коју је објавио Завод за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.


Процењен број становника за Републику Србију у 2020. години износи 6.899.126, што је за 8 одсто мање него на попису 2004. и 4 одсто мање од пописа 2011. године. Како се наводи у истраживању Батута, оно што посебно забрињава је што је становништво на прагу демографске старости.


Број живорођене деце има тренд пада, а стопа живорођених у 2020. години је најнижа у последњих 10 година и износи 8,9 на 1000 становника. Стопа природног прираштаја на 1.000 становника је у 2020. години (-8,0) значајно смањена у односу на 2019. годину (-5,3).


У Србији је у 2020. години регистровано 14.933 више смртних случајева у односу на просек у периоду 2016-2019. године, што представља вишак смртности од +14,7 одсто. Општа стопа смртности у 2020. години износила је 16.9 на 1.000 становника.


Такође, наводи се у истраживању, повећана је и смртност одојчади, која је значајан и осетљив индикатор како здравственог стања и здравствене заштите становништва, тако и стања у социо-економској и другим сферама друштва, а која пет на 1.000 живорођених.


Као најчешћи узроци смрти у 2020. години наводе се болести система крвотока 47,3 одсто, тумори 18,3, Ковид-19 8,9, болести система три одсто.

Comments


bottom of page