top of page

Завршен прекогранични пројекат WASIDCA

У Конгресном центру "Мастер" Новосадског сајма одржана је завршна конференција у оквиру пројекта WASIDCA (Water supply and water/infrastructure development in the boundary catchment areas), који се суфинансира средствима Европске уније у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.


Присутне су поздравили покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић, в.д. директор ЈВП "Воде Војводине" Срђан Кружевић, председник Општине Кањижа Роберт Фејстамер и директор Дирекције водопривредног предузећа за Доњу Тису у Мађарској др Петер Козак. "Овај пројекат имао је за циљ решавање многих проблема као што су ублажавање неповољних ефеката поплава и суша, неопходна имплементација Оквирне директиве ЕУ о водама (WFD), управљање поплавама на територији АП Војводине и међународна сарадња у области вода. Захваљујући овом пројекту Секретаријат је постао власник 2.500 метара мобилних брана за одбрану од поплава и пратеће опреме, и омогућио је обуку 45 лица која ће у случају потребе радити на активирању поменутих брана", истакао је секретар Божић.

Представници партнера у пројекту WASIDCA – Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП "Воде Војводине", Општине Кањижа и Дирекције водопривредног предузећа за Доњу Тису у Мађарској – одржали су завршне презентације којима су представили остварене циљеве и резултате пројекта. Међу њима су изградња и реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода у Кањижи, затим организација водне делатности и управљање поплавама у Републици Србији и јужној Мађарској.

Посебно је наглашен значај модернизоване опреме за одбрану од поплава коју је ЈВП "Воде Војводине" добило у виду мобилних брана и пратеће опреме набављене из средстава пројекта. Још једном је истакнуто једногласно задовољство овом успешном прекограничном сарадњом, са жељом да се она понови и у будућности.

Конференција је одржана у организацији Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

bottom of page