top of page

Карачоњ повећава плате на нивоу града

Градоначелник Будимпеште одлучио је да издвоји скоро 3 милијарде форинти (8,5 милиона евра) из градског буџета за исплату „будимпештанског додатка“ службеницима у културним, образовним и социјалним установама, чији је послодавац град.

Гергељ Карачоњ је на интернет страници www.budapest.hu објавио да ће градска управа исплатом "будимпештанског додатка" надокнадити неравнотежу насталу стагнирањем плата запослених у градским установама у последњих десет година. Накнада ће обухватити 24 институције, које запошљавају 4.400 државних службеника, а реч је о повећању плата за 15 посто, с тим што ће радници са дужим стажом добити повећање у већем обиму. Према закону, током трајања ванредне ситуације, градоначелник преузима дужности и овлашћења Скупштине града Будимпеште, тако да за ову одлуку није била потребна њена сагласност.

bottom of page