Мандат управних одбора фондација - 9 година!

Updated: May 6, 2021

Премијер Виктор Орбан одржао је састанак са шефовима надзорних одбора новооснованих приватних фондација које управљају мађарским универзитима, према недавно усвојеном закону из те области. У очи пада чињеница да управне одборе приватних фондација именује актуелна влада, са мандатом од девет година.


"Мисија универзитета који су се пребацили са државног управљања на систем фондација, јесте да они буду мађарски мотори раста и да помогну у јачању конкурентности земље", поновио је раније речи премијера, његов портпарол Берталан Хаваши.


"Нови модел не представља само нови систем управљања институцијама, већ и потпуно нови мађарски универзитетски систем. Надзорни одбори биће стварни чувари универзитета, којима држава више неће управљати", рекао је премијер Орбан, чија актуелна влада именује чланове управних одбора фондација са мандатом од чак девет година, што критичари такве праксе сматрају скандалозним.


"Уместо да универзитете надгледа један министар или државни секретар, овим институцијама сада ће управљати шефови и чланови надзорних одбора фондација које их воде у интересу побољшања квалитета њихових програма и истраживачких активности. Мађарска од универзитета очекује изврсност, а не осредњост и држава је спремна да обезбеди средства која су институцијама потребна за спровођење њихових развојних планова", рекао је Орбан.