Опозиција представила изборни програм

Updated: Mar 11

"Да бисмо подигли Мађарску, морамо да напустимо Путинове методе и политику која је издала савезнике Мађарске, намерно нарушила јединство Европе и помогла империјалистичке амбиције ратног зло-чинца Владимира Путина", рекао је кандидат опозиције за премијера.


Мање од месец дана уочи парла-ментарних избора у Мађарској, опо-зициони савез је представио свој изборни програм, обећавајући нову спољну политику, повећање плата у здравству и образовању, стварање агенције за борбу против корупције и увођење евра. На скупу који је емитован на интернету, Марки-Зај је позвао на мир у Европи и унутар граница Мађарске и као своје циљеве истакао "безбедност и поузданост, сигуран живот за Мађарску и Мађаре, грађански просперитет без обзира на боју коже, порекло, политичке ставове и сексуалну оријентацију.”


"Да бисмо подигли Мађарску, морамо да напустимо Путинове методе и политику која је издала савезнике Мађарске, намерно нарушила јединство Европе и помогла импери-јалистичке амбиције ратног злочинца Владимира Путина. Безбедност Мађарске лежи у појачаној заштити граница, Европске уније и НАТО-а", рекао је он.


Ако опозиција дође на власт, задржаће садашњу граничну ограду и успоставити независну граничну стражу, док ће „емиграцију полицајаца“ зауставити повећањем плата, рекао је он. Марки-Зај је такође позвао на „нову спољну политику, засновану на вредностима и западно оријентисану”. Опозиција ће, по њему, преиспитати међуна-родне споразуме супротне интересима Мађарске и „протерати мигранте које је довео Фидес, а који се налазе на међународним налозима за хапшење“.


Нова влада ће, према Марки-Зају, задржати праксу додељивања породичних додатака, повећати плате и пензије и увести евро у року од пет година.


"Морамо напустити погрешну и неправедну политику која је Мађаре гурнула у сирома-штво, јер је била заснована на слабој форинти. Уколико опозиција добије мандат, изузеће минималну зараду од пореза на доходак без подизања ПДВ-а за остале грађане и дупле породичне додатке и субвенцију за кућну негу у року од четири године. Пензија за 13 месеци биће задржана, али ће се пензије обрачунавати по повољнијој индексацији. Штавише, осим жена, биће дозвољено да се пензионишу и мушкарци након 40 година радног стажа. Тај праг за полицајце и друге војнике био би 30 година стажа".


Што се тиче програма смањене комуналне таксе садашње владе, Марки-Зај је рекао да би „право смањење комуналне накнаде било сузбијање корупције“. Он каже да би средства ЕУ која су „тренутно задржана због корупције Орбанове владе“ омогућила брз излаз из „готово безнадежне економске ситуације и рекордног дефицита, рекордног дуга и рекордне инфлације“.


Енергетска политика „нове Мађарске” би, по њему, дала приоритет енергетској безбе-дности и ограничила изложеност земље „Путиновој Русији”, тако да би поново били отворени преговори о надоградњи нуклеарне електране Пакш.


Марки-Зај је обећао да ће „повратити универзитете који су гурнути у фондације Фидеса“ и да ће јачати мађарско високо школство, а не „кинески комунистички мигрантски уни-верзитет“. Он се обавезао да ће изградити првобитно планирани студентски кварт на месту које је актуелна влада одредила за Фудан.