Мађари навучени на "онлајн" вести

Према истраживању Еуростата, девет од десет људи у ЕУ користи интернет, и то највише за читање онлајн вести. Мађарска је у овом истраживању била међу оним земљама где се онлајн вести највише прате, са 87 одсто.Подаци за 2021. показују да 72% корисника интернета у ЕУ узраста од 16 до 74 године прати интернет сајтове са вестима. Међу државама чланицама ЕУ, највећи проценат корисника интернета који читају вести регистрован је у Финској (93%), Литванији и Чешкој (обе 92%) и Хрватској и Грчкој (обе 90%). Мађарска је у овом истраживању била међу оним земљама где се онлајн вести највише прате, са 87 одсто.


Најмања употреба је пријављена у Румунији (59%), Немачкој (62%), Француској (63%) и Италији (64%), наводи се у истраживању.


У поређењу са 2016, употреба интернета за читање онлајн вести порасла је више међу женама него мушкарцима у 2021. години, али генерално гледано, мушкарци су чешће користили интернет за читање вести него жене (74% према 71%). Када се узме у обзир старост, читање интернет сајтова са вестима је најпопуларније у старосном распону од 25-54 године (75%).


Проценат корисника интернета највише је порастао у руралним срединама (65% у 2016. на 69% у 2021), а затим у градовима (са 74% на 76%). Људи са високим формалним образовањем (85%) су генерално чешће користили интернет за вести него они који нису достигли такав ниво образовања (57%).