Мађарска улаже у јавну расвету Ваљева

Kомпанија Smart Energy Investment Kft обезбедила је од државе Мађарске бесповратна средства у износу од 29 милиона форинти, односно 82.857 евра за израду студије о имплементацији јавног осветљења на територији града Ваљева.


Буџетска средства Мађарске усмерена су на развој Западног Балкана, у циљу остваривања резултата у складу са Париским споразумом о клими. Пројекат, осим целокупне анализе и мерења инфраструктуре за јавно осветљење обухвата идејни пројекат који има за циљ да предвиди најбоље и нејефикасније решење за систем јавног осветљења.


Одржан је и састанак, на којем су осим градоначелника Ваљева Лазара Гојковића, присуствовали амбасадор Мађарске Атила Пинтер, почасни конзул Мађарске у Србији Немања Милутиновић и директор компаније SEI Обрад Тадић. На састанку је закључено да је Град спреман за наведени пројекат, као и да ће омогућити сву помоћ и потребну документацију која је неопходна како би се елаборат припремио до краја августа месеца.


Током процеса рада реализоваће се анализа оптималног решења за обнову јавног осветљења са паметним ЛЕД светиљкама и техно-економским могућностима развоја и коришћења инфраструктуре расвете за будући SMART CITY пројекат. Пројектом ће се дати решење за проширење система јавног осветљења са соларним панелима, на местима где је потребно осветљење, а где нема мреже у близини. Град ће имати могућност да делимично реализује пројекат замене светиљки у првом кораку, док ће остале елементе реализовати када се буду стекли финансијски услови.


На основу досадашњих процена, реализацијом пројекта постоји могућност уштеде на годишњем нивоу око 3.700.000 кWh електричне енергије, односно око 2.114,7 тона CО2 годишње. Ово практично значи да један хектар шуме која је достигла зрелост, преради око 180 t/CO2 годишње и да је потребно око 12 хектара шуме старије од 40 година како би се достигао исти ниво.


Иначе, ова мађарска компанија је у протеклих неколико година инвестирла у јавну светлосну инфраструктуру око 15 милиона евра кроз више успешних пројеката реконструкције јавног осветљења применом модела јавно-приватног партнерства.


Овај пројекат је за град Ваљево од изузетног значаја, како због финансијских уштеда, тако и због повећања безбедности и смањења загађености.