Нова заштићена подручја у Србији

Дан заштите животне средине ове године се обележава уз слоган „Време је за природу” кроз кампање и акције усмерене на очување биодиверзитета и укупне природне баштине.


Полазећи од становишта да се заштита биодиверзитета најбоље спроводи очувањем станишта, на основу рада Завода за заштиту природе Србије (ЗЗПС), почетак ове године у нашој земљи обележила је заштита три нова заштићена подручја. То су специјални резервати природе дуж Мораве, „Брзанско моравиште” и „Осредак”, и геолошки феномен Споменик природе „Бледерија“, који је станиште великог броја ретких и угрожених врста.

– Проглашењем ових подручја у Србији је тренутно заштићено 7,66 одсто територије, односно 677.950 хектара у оквиру 450 подручја - истиче  директор ЗЗПС мр Александар Драгишић поводом стављања под заштиту три нова подручја.

Поред проглашења нових подручја, мр Драгишић поручује да је за заштиту природе једнако значајно настојање да сваки грађанин наше земље буде свестан значаја очувања природних вредности, биодиверзитета и геонаслеђа Србије, и да својим понашањем и свакодневним односом доприноси њиховој бољој заштити, јер брига о природи је брига за добробит човека.