Обустављен саобраћај на прузи НС - СУ

Инфраструктура железнице Србије објавила је да ће од 7. aprila бити обустављен железнички саобраћај између Новог Сада и Суботице, због наставка радова на изградњи брзе пруге Београд-Будимпешта, за брзине возова од 200 километара на сат.Због изградње брзе пруге Нови Сад – Суботица - државна граница Келебија од 7. априла ће непрекидно бити затворена деоница Распутница Сајлово – Врбас - Александрово Предграђе, наведено је у саопштењу.


Током обуставе железничког саобраћаја између Новог Сада и Суботице, возови ће саобраћати основним помоћним превозним правцем Нови Сад/Нови Сад Ранжирна - Распутница Сајлово – Оџаци – Богојево – Сомбор - Суботица и допунским помоћним превозним правцем Нови Сад/Нови Сад Ранжирна - Распутница Сајлово - Римски Шанчеви – Орловат – Зрењанин - Банатско Милошево – Сента - Суботица.


Инфраструктура железнице Србије реконструисала је претходно регионалне железничке правце Нови Сад - Богојево и Сента - Суботица, како би њима железнички саобраћај могао несметано да се одвија током изградње пруге за велике брзине.


Пруга Нови Сад - Суботица - Келебија дуга је 108 километара. То је трећа деоница пруге за велике брзине од 200 километара на сат кроз Србију, од Београда до границе са Мађарском. Радови на деоници Нови Сад - Келебија почели су у новембру 2021.


До сада, у првој фази, одвијали су се они радови који нису захтевали обуставу железничког саобраћаја између Новог Сада и Суботице. Рок за завршетак радова је 33 месеца од потпуне обуставе саобраћаја на целој траси од Новог Сада до Суботице. То значи да је завршетак брзе пруге Нови Сад - Суботица планиран до краја 2024. године.

Извођач радова је кинески конзорцијум „China Railway International” и „China Communications Construction Company”, вредност уговора је 1,16 милијарди долара.


Пројекат изградње пруге за велике брзине између Новог Сада и Келебије, обухвата трасу двоколосечне пруге и станице са објектима на прузи, реконструкцију и модернизацију железничких чворова Нови Сад, Врбас и Суботица, денивелацију укрштања пруге са друмским и пешачко-бициклистичким стазама, као и уградњу електротехничке инфраструктуре која омогућава безбедно одвијање саобраћаја пројектованим брзинама и увођење европског система управљања железничким саобраћајем.


У оквиру изградње пруге за велике брзине између Новог Сада и Келебије, биће изграђено укупно 49 подвожњака, надвожњака и сличних објеката. Пројектом је предвиђена реконструкција девет железничких станица, (Нови Сад, Сајлово, Кисач, Степановићево, Змајево, Бачка Топола, Жедник, Наумовићево и Суботица), као и три нове станице са станичним капацитетима (Руменка, Врбас и Ловћенац).