Одбијена референдумска питања о "Пегазу"

Национална изборна комисија (НВБ) одбацила је свих пет референдумских питања o случају Пегаз, којa je предложила опозициона странка Моментум. Према НВБ-у, ниједно од пет питања није испунило критријум за прихватање.


Странка Моментум је Изборној комисији на одобрење доставио пет питања која би била постављена грађанима на планираном референдуму:


1. Да ли се слажете да службе националне безбедности треба да буду у могућности да прикупљају тајне податке само уз судско овлашћење?

2. Да ли се слажете да прикупљање тајних података за потребе националне безбедности треба да подлеже посебним процедурама и законским ограничењима?

3. Да ли се слажете да поверљивост признања, тајност одбране и људско достојанство не би требало да буду повређени током прикупљања поверљивих података?

4. Да ли се слажете да, ако Национална служба безбедности не добије накнадно судско овлашћење за прикупљање тајних података које је већ започето у изузетним случајевима, дотично лице треба аутоматски да буде обавештено о чињеници да је над њим вршен неовлашћени надзор?

5. Слажете ли се да би Парламент требало да захтева од свог Одбора за националну безбедност да истражи скандал "Пегаз" и затражи од министра правде да поднесе извештај о својим овлашћењима у вршењу дужности из области националне безбедности?


Према НВБ -у, није јасно на шта се тачно односи израз „прикупљање тајних података у сврху националне безбедности“, јер таква дефиниција не постоји у законодавству. НВБ такође сматра да је питање о тиме погрешно јер „супротно стварности, оставља утисак да постојеће законодавство о прикупљању тајних података не предвиђа услов ограничавања сврхе или да услови примене нису довољно детаљни“.


НВБ је утврдио да је треће питање погрешно јер „ствара лажни утисак код бирача да тренутна правила о тајном прикупљању информација допуштају повреду људског достојанства“.


Четврто питање односи се на такозване забрањене теме, тако да се „референдуми не могу покренути и одржавати о таквим стварима, иако су иначе у надлежности парламента“, сматра ово тело и додаје. „Референдумско питање ствара лажни утисак да би, у случају ваљаног и успешног референдума о том питању, Парламент могао да захтева извештаје Одбора за националну безбедност“, док то тело има своја дискрециона овлашћења, наводи НВБ.