Поседовање некретнина у ЕУ неисплативо

Прошле године је 70 одсто становништва у ЕУ живело у својим домовима, док је преосталих 30 одсто живело у изнајмљеним становима или кућама, објавио је Еуростат. У најбогатијим земљама ЕУ поседовање некретнина је све мање исплативо.


У Румунији је највише становника који живе у својим кућама или становима, чак 96 одсто њих, у Словачкој их је 92 одсто, а у Мађарској и Хрватској по 91 одсто. У свим државама чланицама, осим у Немачкој, више је домова у власништву.


У случају Немачке, половина становништва прошле године живела је у домаћинству које поседује свој дом, док је друга половина живела у изнајмљеним некретнинама. Најмање валсника кућа је у Аустрији (55 одсто) и Данској (59 одсто).


Када је реч о државама које нису чланице ЕУ, Норвешкој је више од 80 одсто становништва које живи у властитом дому, док је у Швајцарској обрунто, више од 57 одсто Швајцараца плаћа кирију.


Разлози ове појаве леже у високим порезима које плаћају власници некретнина, али на то утиче и повољна социјална политика, која подразумева да пензионерима и другим грађанима са ниским примањима, држава дотира плаћање станарине. У таквим условима, поседовање некретнина у власништву исплативо је само за најбогатији слој друштва.