top of page

Потребни грађевинци, машинци, возачи..

У Србију највише долазе радници из Русије, Кине, Турске и из земаља у окружењу, а да је главни разлог пре свега што нашој земљи недостају кадрови. Потребе српских привредника за страним радницима су велике и убудуће ће расти, посебно на грађевинским радовима.Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовну политику ПКС-а каже да Србији недостају кадрови и са средњом, и са високом стручном спремом, те да је једно од решења промовисање дуалног образовања, како би што више младих остало у Србији. Према њеним речима, прецизне податке о броју страних радника код нас има Национална служба за запошљавање која је и задужена за издавање радних дозвола и води евиденцију.


„Подаци на које се наилази у медијима показују да је 2020. издато око 13.000 радних дозвола, 2021. скоро дупло више, а за прву половину ове године више него за исти период претходне”, изјавила је она за РТС. Ипак, напоменула је да су подаци у медијима „мало претерани”, да је реч о великом броју радника, али не оном који медији наводе.


Ковачевићева је казала да у Србију највише долазе радници из Русије, Кине, Турске и из земаља у окружењу, а да је главни разлог пре свега што нашој земљи недостају кадрови. Објаснила је да за то постоје различити разлози, пре свега демографска кретања, одлазак наших грађана у иностранство, али и незаинтересованост становништва за обављање одређених послова. Нагласила је да послодавци своје потребе за иностраним радницима пријављују Националној служби за запошљавање.


„Ако на евиденцији нема радника с нашим држављанством или странаца са сталним боравком онда послодавцима треба изаћи у сусрет и омогућити им да ангажују стране држављане”, рекла је Ковачевићева.


Додала је да је у центру пажње рада националне службе да допринесе да млади остану у земљи и то чини промовисањем дуалног образовања. Деведесетих година прошлог века је више од милион људи радило у сектору индустрије, а данас око 493.000. Напоменула је да је препозната потреба да се организује 12 регионалних тренинг центара који ће омогућити преквалификацију и доквалификацију домаћег становништва.


„Немамо кадрова ни са средњом стручном спремом, у области грађевинарства, машинске, металске индустрије, недостају нам возачи, кувари и конобари у угоститељству, у пољопривреди у прехрамбеној индустрији”, указала је Ковачевићева.


Међутим, навела је да нам недостају и кадрови с високим образовањем, инжењери, машински, електро, грађевински, технолози, биолози, микробиолози. Сматра да ће и даље бити потребе за страним радницима посебно на извођењу грађевинских радова и то зато што међу нашим становништвом нема интересовања за тим пословима.


Нагласила је да је циљ иницијативе „Отворени Балкан” да још више релаксира постојеће регулативе ради ангажовања запошљавања радника из иностранства.

Comentarios


bottom of page