top of page

Пре 130 година рођен је Иво Андрић (4)

Updated: Dec 19, 2022

За Андрића се не може рећи да је неки велики иноватор на плану романескне форме, али се може тврдити да структура његових романа савршено одговара семантичком и антрополошком потенцијалу његовог света.


Kритичари су одавно приметили да се Андрић превасходно интересовао за судбину и положај човека у процепу историје и сукоба цивилизација, и ту није ни први ни последњи, али оно што је за њега као романописца изузетно значајно, то је настојање да се велики догађаји у следу дугих временских расцепа обухвате структуром која ће задовољити и историју и роман као жанр.


Отуда Андрићеви романи имају заједничких црта са класичним историјским романом, што се првенствено односи на његову тежњу да се пружи једна верна и ваљана слика времена прошлог, а са друге стране, они су фундирани на искуствима модерног романа, за који је граница измећу прошлости, садашњости и будућности небитна, осим метафизичких константи, које се извлаче из ове три димензије времена што одређују живо биће.


У таквој структури типови наратора Санча Пансе прогнани су, јер би то, у противном, дестабилизовало структуру његових романа-хроника. Зато није нимало чудно што његови романи негују онај тип нарације који је битан за историју и за хронику као историографску врсту, што им је структура мозаичка и што понекад обилују сувишном ауторском реториком, која роман чини заморним.

У Андрићевом делу примећује се нешто што је данас толико присутно у савременом роману: превласт ирационалног ауторитета над рационалним ауторитетом. За тај ауторитет, послушност је врховна врлина. За њега је ствар добра ако је он сматра добром, на питање добра и зла одговара се, дакле, са становишта самог ауторитета. На једној страни власт, а на другој страх. Приповедач типа Санча Пансе не може да се удаљи од свемогућег средства у инкарнацији семантике реторике, која се у свом чистом виду појављује као пророчки дискурс.


Чланак је део пројекта суфинансираног од стране Фонда за изгбегла и расељена лица и сарадњу са Србима у региону. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају нужно ставове Фонда, који је доделио средства.


Comments


bottom of page