top of page

Саветодавни дан за стицање мађарске и српске пензије

Међународни саветодавни дан између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и мађарског пензијског фонда биће одржан 16. маја у Сегедину. Tада ће стручњаци оба фонда у непосредном разговору пружити стручну помоћ и савете заинтересованима у вези са остваривањем права из пензијског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Србији и Мађарској, објавио је Завод за социјално осигурање.Помоћ је бесплатна и пракса је да се организује сваке године, у Србији и Мађарској, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересовани информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтевима који су поднели и о другим питањима из ове области.


Заинтересовани свој долазак на дан саветовања у Сегедину, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена на плакату који се може наћи на сајту Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.Comments


bottom of page