top of page

Самосталним уметницима 30.000 месечно?

Министарство културе предложило је да се самосталним уметницима у наредна три месеца исплаћује помоћ у износу од 30 000 месечно. Тај новац би, како је Министарство предложило Влади Србије, био уплаћен на рачуне репрезентативних удружења у култури ради даље дистрибуције самосталним уметницима сагласно броју уметника који се воде у евиденцији репрезентативног удружења.


"Напомињемо да дистрибутери филмова, приказивачи и продуценти, као привредни субјекти, већ подлежу донетим мерама Владе, те се наведени предлог мера Министарства културе и информисања на њих не односи", прецизира се у саопштењу.

Како се истиче, предложене мере се односе на обезбеђивање егзистенције самосталних уметника као носилаца делатности од општег интереса у култури.

Министарство у саопштењу наводи да је Влади предложило мере имајући у виду различите реакције, анализе и предлоге у јавности у вези са тренутним положајем самосталних уметника, а у циљу превазилажења ефеката које криза настала у условима пандемије Ковид-19 има на материјални положај самосталних уметника.

Наводи се да су узета у обзир и решења која су с тим у вези друге земље примениле. Култура је најзначајнији део нашег националног и државног идентитета и као таква нема мањи значај од осталих привредних грана, указује Министарство.

"Напротив, њен утицај на свеукупни економски, друштвени и привредни развој је немерљив. Ефекти помоћи самосталним уметницима превазилазе износ средстава који би требало определити", наводи се у саопштењу.

Министарство културе и информисања изражава очекивање да ће се предложене мере узети у разматрање.

Comments


bottom of page