top of page

Сваки други понуђен дрогом, трећина је конзумирала

Око 27 одсто младих Новосађана од 15 до 30 година пробало је неку од дрога, чак око 90 процената је тај контакт имало са марихуаном, али и са неком дрогом из групе стимуланса, кокаином, амфетамином и екстазијем, резултати су истраживања обављеног поводом Међународног дана борбе против злоупотребе дрога.По учесталости конзумирања дрога међу младим испитаницима у Новом Саду доминира марихуана, која је заступљена у чак 51,4 одсто случајева, што се поклапа и са резултатима једног од претходних истраживања специјалне болнице „Вита” из Новог Сада на узорку младих 15-18 година, где је марихуана такође била доминантна психоактивна супстанца.


Међутим, резултати овог истраживања указују на промену у позицији учесталости и заступљености конзумирања неких других дрога. Тако је примећен тренд чешћих злоупотребе кокаина, који се налази на другом месту, иза марихуане, док је ранијих година био ређе злоупотребљаван и у односу на амфетамин, чија је заступљеност конзумирања у овом узорку 12,8 одсто, као и од екстазија који заступљен у овом узорку са процентом учесталости конзумирања од 11,8 одсто.


Такође, подаци говоре да чак 60,7 одсто младих познаје некога у свом непосредном окружењу ко користи дроге и да је њих 52,3 процента било директно понуђено са неком дрогом, што сведочи и о даље високом нивоу доступности и сам тим и изложености младих дрогама, као једном од основних генератора ширења злоупотребе дроге код младих.


„Млади су склони ризичним ставовима да је дрогу могуће контролисано узимати без тежих и дугорочнијих последица, да се она може узимати контролисано и повремено у 'посебним приликама' или да оправдавају поделе дрога на 'лаке' и 'тешке' у чак 68,8 одсто случајева у овом истраживању”, рекао је Милан Влаисављевић, директор Специјалне болнице „Вита”.


Испитивање је спроведено почетком јуна на узорку од 400 младих старости од 15 до 30 година са територије Новог Сада, методом случајног узорка.

Comentarios


bottom of page