top of page
O nama...

Дневне интернет новине "Глас Пеште" настале су пре свега из потребе да се припадницима српског језичког подручја у Србији и свету приближи актуелна мађарска друштвена сцена. Имајући у виду да је онима који не говоре мађарски језик, а који се интересују за Мађарску и дешавања у њој, језичка баријера до сада била препрека у настојању да задовоље та своја интересовања, дошли смо на идеју да им путем овог комуникацијског канала пружимо могућност да се информишу о најважнијим друштвеним збивањима у овој земљи.

Осим Мађарском, "Глас Пеште" бави се и ширим српским расејањем на свим континентима, освртима на актуелне глобалне друштвене појаве и процесе, а такође и разнородним темама из Србије и свакодневног живота.

​​

bottom of page