top of page
O nama...

Дневне интернет новине "Глас Пеште" настале су пре свега из потребе да се припадницима српског језичког подручја у Србији и свету приближи актуелна мађарска друштвена сцена. Имајући у виду да је онима који не говоре мађарски језик, а који се интересују за Мађарску и дешавања у њој, језичка баријера до сада била препрека у настојању да задовоље та своја интересовања, дошли смо на идеју да им путем овог комуникацијског канала пружимо могућност да се информишу о најважнијим друштвеним збивањима у овој земљи.

С обзиром на чињеницу да у Мађарској дуги низ година функционишу српска мањинска гласила која се успешно баве извештавањем о дешавањима унутар српске националне заједнице у овој земљи, концепција "Гласа Пеште" усмерена је у другом правцу. Та другачија оријентација подразумева праћење збивања на ширем друштвеном плану Мађарске, а наша циљна категорија су корисници интернета у Србији и свету, који би желели да на српском језику стекну сазнања о Мађарској, њеној култури, уметности, традицији, политици, економији и свеколиким везама двеју суседних држава.    

 

Осим Мађарском, "Глас Пеште" бави се и ширим српским расејањем на свим континентима, освртима на актуелне глобалне друштвене појаве и процесе, а такође и разнородним темама из Србије и свакодневног живота.

Креатори "Гласа Пеште" су новинари са високим образовањем у области журналистике и других друштвених наука. Неки од нас су за свој дугогодишњи успешан рад награђивани угледним друштвеним и стручним признањима. "Глас Пеште" успешно сарађује са низом редакција у нашем окружењу и има мрежу спољних сарадника у више земаља региона.

bottom of page