top of page

Војна вежба "Маневри 2022"

Војска Србије изводи здружену вежбу под називом "Маневри 2022", на којој ће током три недеље припадници активног и резервног састава заједно реализовати различите облике обучавања.Провера снага ће се реализовати до 6. новембра на територији Србије, у ваздушном простору и на унутрашњим пловним путевима, уз ангажовање оперативних капацитета копнене и ваздухопловне компоненте.


Циљ извођења вежбовних активности је даље унапређење способности команди и јединица за планирање и извођење операција, превентивни размештај снага, организовање садејства и сарадње, те живота и рада у теренским условима.


У припремној фази вежбе, команде и јединице реализују задатке на матичним локацијама, врши се провера стандардних оперативних процедура и пријем лица из резервног састава, која ће по доласку у јединице проћи обуку ради обнављања знања стечених током служења војног рока.


Јединице које пређу у активну фазу извршиће превентивни размештај снага у зонама своје одговорности, да би у завршној фази, реализовале тактичка увежбавања, тактичке вежбе и гађања из различитих типова наоружања.


Здружене вежбе, у којима учествују јединице различитих видова, а по потреби и остале снаге система одбране, представљају незамењив облик обуке у војсци.


Њиховом реализацијом постиже се висока оспособљеност команди и јединица за извршавање задатака у садејству, што је од кључног значаја за укупну борбену готовост Војске Србије.

Comments


bottom of page