top of page

ЕCRI: Влада охрабрује говор мржње

Европска комисија Савета Европе за борбу против расизма и нетолеранције (ЕCRI) критиковала је мађарску владу због "кампања које су створиле услове за учесталост говора мржње".Комисија у свом шестом извештају о Мађарској, критикује владу, наводећи да "мађарски јавни дискурс последњих година постаје све ксенофобичнији, а политички говор бива веома подељен и антагонистички има призвук који посебно циља избеглице, тражиоце азила и мигранте, муслимане и ЛГБТК+ особе”.


„Неколико законских промена каналисаних кроз кампање које подржава влада створило је услове за пораст таквог говора мржње. Чини се да су ови трендови изазвали осећања маргинализације и искључености код неколико категорија становништва у мађарском друштву”, истиче комисија, која је такође забринута што је „ефикасност правног оквира о говору мржње који спада у кривично право и даље изузетно ограничена“.


Они такође жале што закон и даље нема одредбе о расистичкој мотивацији, као отежавајућој околности. У извештају се наводи да су у Мађарској, „због све непријатељскијег политичког дискурса и усвајања низа рестриктивних закона, људска права ЛГБТК+ особа смањена и знатно погоршана".


Како се истиче, доношење оваквих закона је убрзано након што је мађарска влада објавила „стање опасности“ због пандемије, што значи да су прихваћени без „икаквих значајних јавних консултација“.


Comments


bottom of page