top of page

МОЛ започео производњу биогорива

На основу резултата вишегодишњих истраживања и развоја, мађарски МОЛ је од корисника биогорива постао произвођач, реализацијом инвестиције у Рафинерији Дунав. Нова метода подразумева прераду био сировина заједно са фосилним материјалима. Ово решење омогућава повећање удела обновљивих извора горива и смањење емисије угљеника до 200.000 тона годишње, без негативног утицаја на квалитет горива.


„МОЛ Група је већ била корисник биогорива, купујући више од 500.000 тона (биоетанол и биодизел) за процес блендинга. Овом инвестицијом први пут смо почели да производимо одрживи дизел у оквиру МОЛ Групе и постали произвођачи биогорива. Предност је двострука, јер приликом производње одрживијег горива, послујемо по принципима циркуларне економије, с обзиром на то да ћемо и рециклирати отпад. У складу са нашом недавно ажурираном стратегијом, планирамо да произведемо 100.000+ тона биогорива до 2030. године", рекао је Габријел Сабо, извршни потпредседник МОЛ Гроупе.


Како сазнајемо, током поступка копроцесирања у Рафинерији Дунав, био сировина се обрађује заједно са фосилним материјалом у производњи дизел горива. У ову сврху могу се користити и биљна уља за исхрану и животињска маст. Kао резултат, произведени биодизел биће делимично обновљив, без икаквих промена квалитета у односу на дизел који је потпуно базиран на сировој нафти. Главна предност ове методе је у томе што се компоненте биодизел горива и даље могу користити у блендинг процесу у максимално седам запреминских процената у складу са дизел стандардом, тако да постоји потенцијал да процес додатно повећа био-удео у производњи дизел горива.


Један од главних циљева Европске уније и МОЛ Групе је постизање нулте емисије угљеника до 2050. године. Обавезе по основу обновљивих удела континуирано се повећавају, између осталог, у транспортном сектору. Сходно томе, повећана су и очекивања о садржају био компонената на тржиштима горива компаније МОЛ Групе, која су до сада испуњавана углавном мешањем биоетанола и биодизела, саопштава ова компанија.


МОЛ је поступак копроцесирања започео као истраживачки и развојни пројекат 2012. године, на основу резултата истраживања Универзитета Панон. Врсте и захтеви за квалитетом обрадивих сировина утврђени су током овог процеса, а инвестиција је покренута 2018. То је укључивало неопходан развој инфраструктуре за складиштење и процесирање нових био материјала.


Пробни рад новог процеса започео је у марту 2020. године и редовно је функционисао од маја. Произведена био компонента има знатно вец́и потенцијал уштеде угљеника од осталих врста биогорива произведених од исте сировине. Овај пројекат може резултирати са до 200.000 тона годишње смањења емисије угљеника, што је једнако томе да град од 200.000 становника за грејање користи само сунчеву енергију. Ипак, циљ је проширити портфолио сировина у правцу отпада и остатака како би се постигла још боља уштеда угљеника.


"Један од темеља Стратегије МОЛ Групе 2030+ је да игра кључну улогу у обликовању циркуларне економије која је базирана на ниској емисији угљеника улагањем у нове бизнисе као што су интеграција и употреба отпада, рециклажа, прикупљање, коришћење и складиштење угљеника, као и производње напредног биогорива и могућностима у вези са водоником. У наредних пет година, МОЛ ће потрошити милијарду америчких долара на нове, нискоугљеничне и одрживе пројекте, како би постао кључни играч у ЦЕЕ у циркуларној економији и како би се приближили свом циљу ка нултој емисији угљеника до 2050. године", кажу у овој компанији.

Kommentare


bottom of page