Прогнозе раста ДБП-а у Мађарској

Међународни монетарни фонд (ММФ) објавио је у свом новом Светском економском прегледу, објављеном у уторак, пројекцију раста мађарског БДП-а у овој години на 4,3 одсто.


Пројекција везана за мађарски ДБП у овој години, повећана је на 4,3 одсто, са 3,9 у претходној прогнози, објављеној прошлог октобра. Мађарска економија је, иначе, имала мањи раст за 5 процената у 2020. години.


ММФ види предвиђа раст мађарског БДП-а за 5,9 процената 2022. године. Они такође предвиђају да ће просечна годишња инфлација у овој години износити 3,6 одсто, а у 2022. години 3,5 одсто. Ова пројекција је нешто већа од оне објављене у октобру, јер је планирани ниво инфлације тада износио 3,4 одсто.


Стопа незапослености у Мађарској опала је на 3,8 процената у 2021. години, а ММФ прогнозира да ће у 2022. она износити 3,5 процената.


Дефицит буџета би требало да се повећа са 0,2 на 0,4 процента БДП-а ове године, док се за следећу предвиђа 0,3 процента.