top of page

Јубилеји образовања на мађарском језику

Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици ове године слави 15 година постојања, а истовремено обележава и 150 година институционалног образовања учитеља на мађарском језику у Суботици. У овој школској години факултет ће организовати низ активности, како би на достојан начин обележио ова два значајна јубилеја.Обележавање два јубилеја почело је данас представљањем публикација професора факултета, а у наредних месец дана биће организоване још две промоције књига и приручника које су у протеклом периоду издали запослени ове образовне установе. Радионица Етнографског друштва "Лајос Kиш", које ће представити свој истраживачки рад, одржаће се 26. октобра, а истог дана ће се обележити и 20. годишњица смрти Олге Пенавин.


Дан мађарске науке, 3. новембар, биће посвећен причама о 150. годишњици институционалног образовања учитеља у Суботици на мађарском језику. Овом приликом ће Золтан Девавари одржати предавање под називом "Историја образовања учитеља у АП Војводини", након чега ће уследити представљање дипломског рада студенткиње Енике Шоти на тему "Образовање учитеља у Суботици до Првог светског рата".


Промотивно занимање војвођанске мреже организације "Kућа традиције" из Мађарске под називом "Раширите, раширите мој сто" одржаће се 9. новембра, а уз наведене програме, биће организовани и други догађаји.


- Традиционална међународна научна конференција факултета одржаће се од 4. до 6. новембра и припрема се у духу јубилеја. Тема конференције је "Одрживо наслеђе", а иако ће се ове године одржати онлајн због актуелне ситуације са вирусом ковид-19, заинтересованост је велика и близу 100 предавача је пријавило свој рад на конференцији. Дан факултета, који се обележава 25. новембра, у јубилејској години ће се одржати на више нивоа, организовајући Заседање Сената Универзитета и скупове у кругу Заједнице учитељских факултета Србије, као и у кругу међународних институција са којима факултет гаји дугогодишњу сарадњу - најавила је проф. др Рита Хорак.


Учитељски факултет на мађарском наставном језику, у сарадњи са Музејом "Иштван Тир" из Баје и Заводом за културу војвођанских Мађара из Сенте, ове године учествује и у значајном прекограничном ИПА програму под називом "Вредније од свега - Ревалоризација културног наслеђа Бачке", који се бави истраживањем нематеријалне културне баштине житеља Бачке или, како је проф. др Ференц Немет објаснио, баштине која се преноси с колен на колено.


- Ради се о трансферу знања и, ако је тај трансфер перманентан, онда је добар, а ако није, то значи да су се током времена из свести људи изгубила нека корисна знања, вештине и умећа, ако се нису предавала млађим нараштајима. Смисао пројекта је у томе да истражимо са адекватном научном озбиљношћу којим нематеријалним културним добрима располажемо у Бачкој и кад то установимо, да видимо како можемо све те корисне информације да сачувамо, ревалоризујемо и користимо сада, у 21. веку, у свакодневном животу - објаснио је проф. др Немет.


У склопу пројекта организоваће се изложба "Ревалоризација током миленијума" у Баји, такмичење и модна ревија поновног коришћења старе одеће и презентација производа који се поново могу користити у Баји и Сенти. У циљу подучавања младих, организоваће се и занатске презентације на тему ревалоризације, међународна конференција о ревалоризацији, док су истраживања на терену о свакодневном животу мештана 30 насеља са мултиетничким становништвом завршена.

Comentários


bottom of page